Estats financers


Nota anterior Nota següent

NOTA 24

RETRIBUCIÓ I ALTRES PRESTACIONS

Durant l’exercici 2014, els administradors de l’Entitat no han meritat cap mena de retribució en l’exercici de les seves funcions. No hi ha cap altre remuneració ni obligació acordada en matèria de pensions, així com tampoc existeixen bestretes ni préstecs concedits als administradors en la seva condició com de membres del Consell d’Administració de l’entitat.