Estats financers


Nota anterior Nota següent

NOTA 23

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

En data 4 de febrer de 2004 va entrar en vigor la Llei 15/2003 de 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals amb l’objectiu de protegir i garantir, pel que fa al tractament i a la utilització de dades personals, els drets fonamentals de les persones i especialment els relatius a la intimitat.

Des d’abans de l’entrada en vigor de la Llei 15/2003 qualificada de protecció de dades personals, l’Entitat utilitza per a les seves finalitats diversos fitxers que contenen dades de caràcter personal. En conseqüència, i a fi de fer efectiva l’esmentada Llei , i per tal de garantir la màxima transparència en el tractament de dades de caràcter personal, el Govern en la sessió del 8 de febrer de 2006, a proposta del Consell d’Administració de l’Entitat, aprova el Decret que regula els fitxers de caràcter personal de l’Entitat. Aquest Decret ha estat derogat per un nou Decret del Govern publicat en data 25 de març de 2009, que regula de nou els fitxers de caràcter personal de l’Entitat.